Ζώνες

Στο Ταε Κβον Ντο, όπως και σε άλλες πολεμικές τέχνες, χρησιμοποιείται ένα ιεραρχικό σύστημα ζωνών, το οποίο προσδιορίζει το επίπεδο τεχνικής και εμπειρίας του αθλητή.
Συνολικά υπάρχουν 10 βαθμοί, οι οποίοι στα κορεάτικα ονομάζονταιGups. Ο χαμηλότερος βαθμός είναι ο 10ος, ο οποίος αντιστοιχεί στη λευκή ζώνη και ο μεγαλύτερος είναι ο 1ος, ο οποίος αντιστοιχεί στη μαύρη. Πιο συγκεκριμένα η αντιστοίχιση βαθμών με το χρώμα της ζώνης γίνεται ως εξής: • 10th Gup (Λευκή Ζώνη): Συμβολίζει την αγνότητα καθώς ο αρχάριος μαθητής δεν έχει προηγούμενη γνώση του Taekwon-Do.
 • 9th Gup (Μισή κίτρινη Ζώνη): Ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης- μάθησης.
 • 8th Gup (Κίτρινη Ζώνη): Συμβολίζει τη γη από την οποία φυτρώνει ο βλαστός του φυτού και στο οποίο στάδιο θεμελιώνονται οι αρχές του Taekwon-Do.
 • 7th Gup (Μισή πράσινη Zώνη): Ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης- μάθησης.
 • 6th Gup (Πράσινη Zώνη): Συμβολίζει την ανάπτυξη του φυτού, στο Taekwon-Do εδώ ξεκινά η ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή.
 • 5th Gup (Μισή μπλε Zώνη): Ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης- μάθησης.
 • 4th Gup (Μπλε Zώνη): Συμβολίζει τον ουρανό προς τον οποίο μεγαλώνοντας το φυτό μετατρέπεται σε δέντρο, καθώς η γνώση του Taekwon-Do αναπτύσσεται με την εξάσκηση.
 • 3rd Gup (Μισή κόκκινη Zώνη): Ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης- μάθησης.
 • 2nd Gup (Κόκκινη Zώνη): Συμβολίζει κίνδυνο και εφιστά την προσοχή του μαθητή να έχει αυτοσυγκράτηση και να προειδοποιεί τον αντίπαλο του.
 • 1st Gup (Μισή Μαύρη Zώνη): Ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης- μάθησης.
 • 1st Dan (Μαύρη Zώνη): Το αντίθετο του λευκού, το μαύρο είναι το χρώμα που τα περιέχει όλα μέσα, και είναι το πιο δυνατό από όλα τα χρώματα, ακτινοβολεί κύρος και σεβασμό και συμβολιζει την ωριμότητα και την προχωρημένη γνώση του Τάε Κβον Ντο. Συμβολίζει επίσης την τόλμη και το θάρρος αυτού που τη φοράει.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η νέα ζώνη αποκτάται μετά από εξετάσεις στις οποίες ο αθλητής εφαρμόζει κυρίως τεχνικές (πουμσε) ενάντια σε φανταστικούς αντιπάλους (πούμσε), παρόντος του δασκάλου και άλλων κριτών. Όσο ο αθλητής δεν έχει μαύρη ζώνη, βρίσκεται στον βαθμό των κουπ. Στην λευκή ζώνη έχει 10 κουπ. Κάθε φορά που αλλάζει ζώνη, τα κουπ του μειώνονται κατά ένα ντάν ώσπου να αποκτήσει ένα κουπ στην μισή μαύρη ζώνη. Μόλις πάρει τη μαύρη ζώνη αποκτάει ένανταν. Στη συνέχεια, μπορεί να συνεχίσει να δίνει εξετάσεις στην εθνική ομοσπονδία Τάε Κβο Ντο της χώρας του για να αποκτήσει περισσότερα νταν. Ο μέγιστος αριθμός νταν είναι 10.